Stedet

Habitaculum Mariae - Birgittinerindernes kloster i Maribo.

På Maribos byvåben byder Den hellige Birgitta velkommen, fordi Maribo er navnet på det Birgittinerindekloster – Habitaculum Mariae – som byen voksede op omkring i middelalderen.

Det nye kloster hedder som det gamle: Habitaculum Mariae, Marias Bolig. Det ligger kun 10 minutters gang fra ruinerne af det gamle nonnekloster og fra den oprindelige klosterkirke, som nu er Maribo Domkirke. Klosteret ligger ned til Maribo Søndersø med mulighed for lange ture i naturen. Birgittinerinderne tager imod alle, der har behov for ro og hvile. Enkelte gæster eller mindre grupper for retræter eller kurser. Man er velkommen til at deltage i søstrenes messe og korbøn og nyde stilheden i klosteret, hvor man ikke bliver forstyrret af radio og fjernsyn. Klostret har 19 gæsteværelser, 3 af dem er dobbelte. Alle værelser er med eget bad, og der er mulighed for morgenmad, hel- og halvpension.

Klosterlivet

Søstrene

Vi er syv katolske nonner, fra tre forskellige lande, som lever i Sankt Birgitta Kloster ”Habitaculum Mariae” i Maribo. Birgittinerinderne tilhører Den Allerhelligste Frelsers Orden – Ordo Sanctissimi Salvatoris, O.Ss.S. Ordenen kaldes også Birgittinerordenen, som blev grundlagt af Den hellige Birgitta i 1370 med hovedklosteret i Vadstena i Sverige. I begyndelsen af 1400-tallet stiftedes to klostre i Maribo og i Mariager. Den Katolske Kirke blev forbudt i Danmark under reformationen. I begyndelsen af 1900-tallet blev ordenen fornyet af den salige moder Maria Elisabeth Hesselblad. Vi vendte tilbage til Danmark i 1995 først i Næstved, og i 2003 flyttede vi tilbage til Maribo. Det nye kloster i Maribo hedder som det gamle Birgittinske kloster – Habitaculum Mariae, som byen voksede op om-kring i 1400-tallet. Vores historie har rødder i middelalderen, og vores religiøsitet er endnu ældre. Men vi har meget at give det moderne samfund, som vi er en del af.

Hvorfor blev vi nonner?

Vi var tiltrukket af klosteret. Vi har frivilligt valgt klosterlivet, fordi vi ønsker at være frie til at elske Kristus. Vi er grebet af dyb kærlighed til ham, og vi ønsker helt at leve for Kristus og at give denne kærlighed videre til alle vores medmennesker. Uddannelsestiden er cirka 8 år, før vi binder os for livet ved de evige løfter om at leve i kykshed, fattigdom og lydighed. Noviciatet - prøvetiden - foregår i moderhuset i Rom. Vores tre løfter - kyskhed, fattigdom og lydighed - kaldes også de evangeliske dyder. Kyskhed betyder, at vi lever i seksuel afholdenhed. Fattigdom betyder, at vi ikke har personlige ejendele, og lydighed, betyder, at vi ikke følger vores egen vilje, men lever efter vores klosterregler og er frie til at arbejde, der hvor ordenen kalder os.

Ordensdragten

Vi bærer Birgittas foreskrevne dragt i gråt og hvidt og over det sorte slør en hvid linnedkrone med fem røde punkter. Sløret symboliserer ægteskabet med Kristus, den hvide farve renhed, kronen tornekransen på hans hoved, og de fem røde punkter er et symbol på Kristi sårmærker. Ringen er det eneste smykke vi bærer. Den får man, når man har aflagt de evige løfter. Den er smykket med et billede af Den Korsfæstede Frelser og et tegn på, at man er viet til Kristus.

Dagligdagen

Livet i klosteret

Klosterlivet er præget af enkelhed og uden luksus. Vores dag følger den gamle klosterrytme bøn - arbejde - bøn osv. At ”bøn” står først, betyder, at bønnen er det vigtigste. Vi ser det ved vores fælles korbønner (officium), der bedes på bestemte tider hver dag. Messen fejres også hver dag.

Vores vigtigste opgave er "at lovprise Gud og leve et fuldkommentliv til Hans ære og menneskets frelse". I middelalderen - som i dag - kalder Gud mennesker, for de skal søge Ham, idet de lovpriser Ham og formidler Hans kærlighed, som overgår al forstand. Vi beder for Kirken, Kirkens enhed, paven, biskoppen, vore præster og for kaldelser. Vi beder om fred og for ofre for krig og naturkatastrofer m.m.

Vores arbejde er først og fremmest manuelt. Her har vi mulighed for at arbejde i stilhed, så vi kan fortsætte bønnen under arbejdet. Vi læser åndelig litteratur, aviser og ser nyheder, så vi er orienteret om, hvad der sker i verden. Så vi kan tage de aktuelle begivenheder med i vores bønner. Vi kan hjælpe mennesker, der har det svært f.eks. efter skilsmisse eller ved sygdom. Vi taler med dem, lytter og beder for dem. Vores kloster er et semi-kontemplativt kloster. Vi lever vores private liv inden for et begrænset område i klosteret: klausuren. Men vi har samtidig et udadvendt liv, når vi arbejder i vores gæstehus.

Klosterkirken

Tidebøn og messe

Kirken er åbent for alle, og man er velkommen til at deltage eller blot overvære vores korbøn eller messen. Indgangen til kirken findes i venstre side af klosteret.

Messen

Det sker at messentiden ændres. Så det kan være en ide at ringe og høre, hvad tid messen fejres. Alle er velkommen til at deltage i messen. Katolikker har også mulighed for at modtage nadveren.

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 17.00.

Torsdag, fredag og lørdag kl. 7.30.

Søndagsmessen fejres ikke i Sankt Birgitta Klosterkirke men i sognekirken kl. 9.00: Sankt Birgitta Kirke, Maria Gade 4, Maribo.

Daglig tilbedelse af Det Allerhelligste Sakramentet i klosterkirken kl. 9.30 – 12.00.

Tidebønnen

Vi synger tidenbønnerne - officium lectionis (læsningernes tidebøn) laudes matutinas (morgenbøn) og vesper (aftenbøn) på latin. Sextam (middagsbøn) og komplet (bøn for natten) på dansk. Man er velkomen til at bede med eller blot overvære korbønnen.

Officium lectionis og laudes kl. 6.10.

Sextam kl. 11.30

Vesper kl. 16.30.

Komplet kl. 21.00.